velikost textu

Sebeupálení Jana Palacha - od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze filmu Hořící keř.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebeupálení Jana Palacha - od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze filmu Hořící keř.
Název v angličtině:
Jan Palach's self-immolation - from reality, newspaper/TV news to film cover and film reviews of Hořící keř.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Machálková
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Id práce:
202249
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Palach, sebeupálení, novinové zprávy, filmové zpracování, realita, Hořící keř, Agnieszka Holland, recenze
Klíčová slova v angličtině:
Jan Palach, self-immolation, newspaper news, film cover, reality, Burning Bush, Agnieszka Holland, reviews
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce nesoucí název „Sebeupálení Jana Palacha – od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování, až po recenze filmu Hořící keř“ se zabývá tím, jak se autoři Hořícího keře rozhodli pojmout toto třídílné drama vzhledem k reálným událostem, ze kterých vychází. Práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry se jedná o film s dokumentárními prvky, které autora drží v mezích realističnosti, a do jaké míry jde o hraný film, jenž může skutečnosti měnit na základě filmových prvků a práce s vnímáním diváka, a to takovým způsobem, aby divák po zhlédnutí filmu neměl mylné představy o tom, jaká byla realita, o níž film pojednává. Práce se rovněž zabývá mediálním obsahem týkajícím se osoby a činu Jana Palacha, což je rozděleno na období před rokem 1989 a po roku 1989, přičemž cílem je zjistit, jak se lišil nejen obsah novinových a televizních zpráv, ale také kvantita těchto obsahů, které o Palachovi referovaly, v době totality a v době demokracie.
Abstract v angličtině:
Annotation The master thesis titled “Self-immolation of Jan Palach – from reality, newspaper/TV news to film cover and film reviews of Burning Bush“ concerns of film cover of real events in three parts drama called Burning Bush, which is the main topic of the movie. The thesis aims to ascertain to what extent it is the movie with a documentary elements, where authors would have to represent only real events and to what extent it is artistic movie where authors have more space in creativity and could change reality to impress spectators with theatricality and emocionality, with the risk they will change the meaning of real events, therefore they would manipulate with the spectator. The thesis also essays the media content before the 1989 and after the 1989, while it aims to find out not only what is the difference in the newspaper and TV news, but also what difference is in the quantity of the content regarding to Jan Palach in the times of totality and democracy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Machálková 5.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Machálková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Machálková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB