velikost textu

Možnosti rozvoje algoritmického myšlení s využitím mobilních dotykových zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje algoritmického myšlení s využitím mobilních dotykových zařízení
Název v angličtině:
Possibilities of developing algorithmic thinking with mobile devices
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Kozub
Vedoucí:
Mgr. Petra Vaňková
Oponent:
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Id práce:
202247
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
algoritmické myšlení, výuka informatiky, dekompozice úloh, grafické programování
Klíčová slova v angličtině:
algorithmic thinking, ICT education, problem decomposition, block progamming
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení u žáků střední školy. V teoretické části se nejdříve orientuje na charakteristiky algoritmického myšlení a analyzuje jeho současný stav a vhodné způsoby postupu výuky. Dále se věnuje programovacím jazykům, metodám programování a soustředí se na možné prostředky (mezi něž patří robotické stavebnice, ale i osobní počítače či mobilní dotyková zařízení) právě pro rozvoj algoritmického myšlení. Od obecných charakteristik směřuje ke konkrétnímu vhodnému didaktickému prostředku - mobilnímu dotykovému zařízení - a možnostem programování s ním, resp. pro něj, což se stává i hlavním východiskem pro empirickou část práce. Ve zvoleném akčním výzkumu jsou nejdříve navrženy vhodné aktivity a postup pro rozvoj algoritmického myšlení. Tato koncepce byla následně ověřena v praxi na střední škole. Výsledky výzkumného šetření jsou shrnuty i v podobě doporučení pro další praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores algorithmic thinking development on a high school student level. In the introduction algorithmic thinking as well as current practices of teaching algorithmic thinking are examined. A closer look on programming languages, programming methods and tools which can be utilised to develop algorithmic thinking (such as robotic kits, personal computers and mobile devices with touch screens) follows. After analyzing general properties of these tools one mobile device is selected and its programming possibilities are then explored in the empirical part of this paper. As part of the selected proactive action research a number of activities as well as overall process approach is first designed following by their practical verification in a high school. Final results are summarised as suggestions for improvements for further teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kozub 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kozub 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kozub 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Vaňková 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB