velikost textu

The progressive in present-day spoken British English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The progressive in present-day spoken British English
Název v češtině:
Průběhové tvary v současné mluvené britské angličtině
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Jerglová
Vedoucí:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Vašků
Id práce:
202245
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
průběhové tvary v angličtině|současná mluvená britská angličtina|Spoken BNC2014|stavová/dynamická slovesa|slovesa nekompatibilní s průběhovými tvary|reklasifikace|subjektivní funkce
Klíčová slova v angličtině:
the English Progressive|present-day spoken British English|Spoken BNC2014|stative/dynamic verbs|anti-progressive verbs|reclassification|subjective function
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá průběhovými tvary v současné mluvené britské angličtině. Nedávno publikované studie zkoumající průběhové tvary současné angličtiny konstatovaly značný nárůst užití průběhových tvarů především v mluvené angličtině. Nárůst frekvence průběhových tvarů se připisuje faktu, že průběhové tvary se nyní vyskytují i se slovesy, která se v průběhových tvarech tradičně nevyskytovala. Jako druhý důvod se uvádí nárůst subjektivní funkce. Cílem diplomové práce je určit, jaká slovesa tradičně nekompatibilní s průběhovými tvary jsou v současné britské angličtině nejčastěji užívána s průběhovými tvary a také v jakém poměru jsou tato slovesa zastoupena vůči slovesům tradičně se vyskytujícím s průběhovými tvary. K analýze funkcí průběhových tvarů v kombinaci se stavovými slovesy byla vybrána tři často se vyskytující stavová slovesa – be, think a feel. Data jsou čerpána z korpusu Spoken BNC 2014, díky kterému je analýza užití průběhových tvarů v britské současné mluvené angličtině možná.
Abstract v angličtině:
THESIS ABSTRACT This thesis studies the progressive in present-day spoken British English. Recent studies of the progressive in present-day English have discovered that there has been a significant increase in frequency of the use of the progressive especially in spoken English. The increase is deemed partly due to the use of the progressive with anti-progressive verbs, with which the progressive was traditionally not applied, and to the rise of the subjective function. The aim of the diploma thesis is to determine which traditional anti-progressive verbs are used most frequently with the progressive in present-day British English as well as to determine the proportion of these verbs to verbs commonly used with the progressive. Furthermore, three frequent anti-progressive verbs – be, think and feel – were selected to analyse the functions of the progressive when used with anti-progressive verbs. The data is extracted from the Spoken BNC 2014 as it enables examination of the use of progressive in present-day spoken British English.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Jerglová 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Jerglová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Jerglová 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Jerglová 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Vašků 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB