velikost textu

Naučná stezka Modřanskou roklí s využitím ve výuce přírodopisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Naučná stezka Modřanskou roklí s využitím ve výuce přírodopisu
Název v angličtině:
The utilization of Modřanská ravine pathway for Biology teaching
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Zasimenková
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
202226
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Modřanská rokle, přírodověda, naučná stezka, didaktická vycházka
Klíčová slova v angličtině:
Modřanská ravine, Biology, nature trail, didactic walk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Zasimenková 2.71 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB