velikost textu

Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU
Název v angličtině:
The Strategy of Promoting Czech Citizens to the Position of Heads of EU Delegations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Patrik Urban
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Id práce:
202215
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, Evropská služba pro vnější činnost, Delegace Evropské unie, Česká republika, Národní zájem, Diplomacie, Velvyslanec
Klíčová slova v angličtině:
European Union, European External Action Service, Delegation of the European Union, Czech Republic, National interest, Diplomacy, Ambassador
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o strategiích prosazování Čechů na pozice unijních ambasadorů (HoD) od spuštění Evropské služby pro vnější činnost do současnosti. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda Česká republika (ČR), podobně jako další členské země Evropské unie, prosazuje své kandidáty na pozice HoD do zemí svých zájmů a jaké metody k tomu využívá. Český občan se dosud stal HoD v šesti případech. Tyto případy jsou konfrontovány s kategorizací prioritních zemí pro ČR, která byla vytvořena autorem této práce. České aktivity jsou následně v hlavní části této diplomové práce, na základě rozhovorů s relevantními aktéry české státní správy, zasazeny do kategorizace lobbovacích strategií menších států v oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Na základě kategorizace teritoriálních priorit ČR lze tvrdit, že Češi neobsazují pozice HoD v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Rovněž země, o které se čeští kandidáti ucházeli v dalších výběrových řízeních, nebyly v drtivé většině případů českými prioritami. ČR se ovšem snaží tento nepříznivý trend zvrátit. Zaprvé, české úřednictvo zprostředkovává networking a neformální setkání mezi Čechy v Bruselu. Zadruhé, byly vytvořeny formální mechanismy k trénování a mentorování potenciálních kandidátů na HoD pozice. České ministerstvo zahraničí rovněž zavedlo přísnější podmínky pro schvalování kandidátů na HoD pozice. V neposlední řadě, ČR sahá k politickému lobbyingu ve prospěch svých kandidátů v průběhu výběrového řízení. ČR tedy využívá dvě ze tří metod, které se menším státům při prosazování svých zájmů v zahraniční politice EU nabízejí, a další soft mechanismy mimo nastíněnou kategorizaci.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with strategies of promoting Czechs as ambassadors of the EU (HoD) since the launch of the European External Action Service to the present. The main research goal of this thesis is to find out whether the Czech Republic promotes its candidates to the HoD positions in the countries of its priority interests. So far, a Czech citizen has become an HoD in six cases. These cases are confronted with a categorization of priority countries of the Czech Republic which has been elaborated by the author. Then, the Czech activities in promoting citizens are analysed based on interviews with relevant employees of the Czech state organs. These actions are consequently put into categorization of lobbying methods of the smaller states in the EU. Based on the categorization of the Czech territorial priorities, it can be claimed that the Czechs have not been sent as HoDs to the countries of the Czech interests so far. Even their other applications have not been meant to place them to the countries of the Czech interests. On the other hand, there is a bulk of activities embraced by the Czech Republic to reverse this trend. First, the Czech administration exacerbates networking and informal meetings among the Czechs based in Brussels. Second, the Czech state officials have developed formal mechanisms to train and mentor its future HoDs. The Czech Foreign Ministry also applied stricter rules on approving the Czech diplomats as the HoD candidates. Last, but not least, the Czech Republic embraces political lobbying in favour of its citizens during the selection procedure. To sum it up, the country uses two out of three methods of smaller EU member states in promoting their interests, and many more soft mechanisms out of the methodology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Urban 11.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Urban 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Urban 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB