velikost textu

Problematika kybernetických útoků proti dětem ve věku 10 až 15 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika kybernetických útoků proti dětem ve věku 10 až 15 let
Název v angličtině:
Cyber attacks against children aged 10 to 15 
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Korous
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
202183
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyberšikana, online výchova, internetová komunikace, dětský  kyberprostor, psychologie pachatele kyberšikany 
Klíčová slova v angličtině:
Cyberbullying, online education, internet communication, child  cyberspace, psychology of cybercriminals 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Korous 620 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB