velikost textu

The Special Canadian-Cuban Relations under Prime Minister Diefenbaker

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Special Canadian-Cuban Relations under Prime Minister Diefenbaker
Název v češtině:
Speciální kanadsko-kubánské vztahy za vlády kanadského předsedy vlády Diefenbakera
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Božena Valdajeva
Vedoucí:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Oponent:
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Id práce:
202182
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kanada, Kuba, Spojené státy Americké, Diefenbaker, diplomacie
Klíčová slova v angličtině:
Canada, Cuba, USA, Revolution, Diefenbaker, diplomacy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem „Speciální kanadsko-kubánské vztahy za vlády kanadského předsedy vlády Diefenbakera“ zkoumá kořeny kanadsko-kubánských vztahů za dob kanadského předsedy vlády Diefenbakera. Přestože je většinou role Kanady během Kubánské revoluce a Kubánské raketové krize minimalizována, v této práci bude Kanada považovaná za jednoho z hlavních aktérů těchto událostí. Vztah obou zemí bude zkoumán skrze koncepty: „jiných diplomacií“ jakožto nástroje kanadské „soft power“ a kanadského „odlišování se“ od Spojených států jako součást kanadského nacionalismu. Oba koncepty budou uvedeny v teoretické části práce. Předpokladem diplomové práce je význam Kuby pro kanadskou nezávislost. Větší důraz tedy bude kladen na kanadskou národní politiku kanadského předsedy vlády Diefenbakera. Cílem práce je zhodnotit kanadskou národní politiku jako hlavní faktor ovlivňující kanadskou politiku vůči Kubě v dané době. Práce bude zkoumat, zda nástroje kanadské politiky vůči Kubě na konci 50. let a na začátku 60. let odráží kanadskou národní nezávislou politiku. Díky tomuto přístupu, budeme moci zjistit, zda může na Kubu být nahlíženo jako na nástroj kanadské nezávislé zahraniční politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis titled “Special Canadian-Cuban Relations under Prime Minister Diefenbaker” examines the roots of the Canadian Cuban Relations set during the reign of Prime Minister Diefenbaker. Whilst Canada’s role is usually minimized during the events of the Cuban Revolution as well as the Cuban Missile Crisis, Canada will be discussed as one of the major players in the present thesis. The relationship of the two countries will be discussed mainly through the concepts of “other diplomacies” as the means of Canadian soft power diplomacy and Canadian “othering” of the United States as a part of Canadian nationalism. Both concepts will be introduced in the theoretical framework. The thesis is based on the assumption of Cuba’s importance for Canada’s national independence. Therefore greater focus will be payed to Canadian nationalist policies of Prime Minister Diefenbaker. The aim of the thesis is thus to discuss whether Canadian nationalism was the main factor influencing Canada’s policy towards Cuba during the set time period. We will examine whether the means used by Canada towards Cuba during the late 1959 and early 1960s period can be linked to Canada’s need to be seen as an independent country. Thanks to this approach we will be able to assess whether Cuba can be seen as a means of Canadian independent foreign policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Božena Valdajeva 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Božena Valdajeva 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Božena Valdajeva 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB