velikost textu

Measurement of Clarity of Financial Stability Reports

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measurement of Clarity of Financial Stability Reports
Název v češtině:
Měření srozumitelnosti Zpráv o finanční stabilitě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Mišák
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Id práce:
202178
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
komunikace centrálních bank, srozumitelnost, finanční stabilita, centrální bankovnictví
Klíčová slova v angličtině:
central bank communication, clarity, financial stability, central banking
Abstrakt:
Tématem této práce změřit Zpráv finanční stabilitě centrálních nevybalancovaných panelových zkoumáme úroveň Zpráv ční stabilitě čítá í ý testů základě našich výsledků můžeme říci že úroveň Zpráv finanční stabilitě ávisí íře nezávislosti dané centrální řetnosti který otázky í Zpráv finanční stabilitě také ění v čase zvláště břehem finanční základě prostorových í , že vzdálenosti centrálními záleží, neboť ovlivňuje úroveň Zpráv finanční stabilitě.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is to measure and investigate the clarity of Financial stability reports from 27 European central banks. Using unbalanced panel data from 2004 to 2017 we found out variables that determine the level of clarity of Financial stability reports. Clarity indices are calculated by Flesch-Kincaid readability tests. Based on our results, we claim that the clarity of the Financial stability report is affected by the level of independence of the central bank and by non-housing macroprudential policy index. Furthermore, the clarity of Financial stability reports changes among years and especially during the financial crisis. According to spatial models, the distance between central banks really matters in the terms of the clarity of Financial stability reports.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Mišák 5.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Mišák 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Mišák 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB