velikost textu

Bojiště pro virtuální autonomní roboty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bojiště pro virtuální autonomní roboty
Název v angličtině:
Battlefield for Virtual Autonomous Robots
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vojtěch Sejkora
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Forstová
Id práce:
202147
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
programování, autonomní roboti, virtuální prostředí
Klíčová slova v angličtině:
programming, autonomous robots, virtual enviroment
Abstrakt:
Programovn se ve vtin ppad vyuuje na matematicky motivovanch pkladech, kter nedok zaujmout vechny studenty. Proto v minulosti vzniklo mnoho pro- jekt, kter se sna vyuovat programovn pomoc her. Hlavnm clem tto bakalsk prce bylo vyvinout hru, v kter by mohli studenti mezi sebou soupeit v pro- gramovn virtulnch robot, a tak si osvojit zklady programovn. Soust bakalsk prce je nkolik typ her, zobrazovn prbhu zpasu a mechanismus k pidn pekek na mapu. Dle tato bakalsk prce obsahuje nvod, jak pracovat s tmto projektem a programovat virtuln roboty. 1
Abstract v angličtině:
In most cases, programming is taught using mathematically motivated examples, which are not attractive for all students. As a result, there have been many projects in the past that aimed to teach programming through games. The main goal of this Bachelor’s thesis was to develop a game in which students can compete with each other in programming virtual robots, and thus gain basic programming skills. This Bachelor’s thesis contains several types of games, a visualization of the game and a mechanism for adding obstacles to the map. Futhermore, it contains a manual describing how to use this project and develop new virtual robots. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Sejkora 3.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Vojtěch Sejkora 5.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Sejkora 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Sejkora 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Forstová 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB