velikost textu

Income inequality analysis in developing countries in the SDG Framework

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Income inequality analysis in developing countries in the SDG Framework
Název v češtině:
Analýza příjmové nerovnosti v rozvojových zemích v kontextu cílů udržitelného rozvoje
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Antonín Galle
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Chadimová
Id práce:
202141
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce analyzuje vliv urbanizace, sekundárního vzdělávání, zaměstnanosti v zemědělství a HDP na nerovnost příjmů v rozvojových zemích v rámci programu Cíle udržitelného rozvoje. Práce obsahuje analýzu panelových dat na nevyváženém panelu 99 zemí v období 1991 - 2017. V celém časovém období byl zjištěn významný negativní efekt vzdělávání na nerovnost příjmů a vliv zaměstnanosti v zemědělství se během zmíněného období změnil z pozitivního na negativní, což naznačuje, že mezinárodně koordinované aktivity zaměřené na pomoc pro zemědělce v rozvojových zemích mohou přinést žádoucí účinky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the effect of urbanization, secondary education, employment in agriculture and GDP on income inequality in developing countries in context of the Sustainable Development Goals programme. A panel data analysis on unbalanced panel of 99 countries in time period 1991 - 2017 is performed. Significant negative effect of education on income inequality has been found in the whole time period and the effect of employment in agriculture changed from positive to negative during the time period, suggesting that action directed at helping farmers in developing countries may deliver desirable effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Galle 449 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Antonín Galle 268 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Galle 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Galle 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Chadimová 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB