velikost textu

Systém kondiční přípravy profesionálních členů Integrovaného záchranného systému a jeho komparace s tréninkem vytrvalostních běžců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém kondiční přípravy profesionálních členů Integrovaného záchranného systému a jeho komparace s tréninkem vytrvalostních běžců
Název v angličtině:
System of conditioning training of a professional IRS members and its comparison with the endurance runners training
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jáchym Kovář
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
202129
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrovaný záchranný systém, vytrvalostní běh, fyzická příprava, testy.
Klíčová slova v angličtině:
Joint Rescue System, endurance run, physical training, tests.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Systém kondiční přípravy profesionálních členů Integrovaného záchranného systému a jeho komparace s tréninkem vytrvalostních běžců. Cíle: Hlavním cílem této práce je popsat a porovnat kondiční přípravu složek Integrovaného záchranného systému a vytrvalostních běžců. Metody: V práci byla použita metoda analýzy a komparace. Metoda analýzy byla aplikována v rozboru jednotlivé fyzické přípravy složek Integrovaného záchranného systému a přípravy vytrvalostních běžců. Metoda komparace byla využita v části porovnávání tréninkových jednotek obecně. Výsledky: Bylo zjištěno, že tréninkové jednotky příslušníků Integrovaného záchranného systému a běžců se liší svou zaměřeností. Příslušníci Integrovaného záchranného systému se snaží o to, aby měli celý rok stále stejnou výkonnost k vykonávání práce. Běžci se snaží svou výkonnost gradovat k blížícím se testům nebo závodům. Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, vytrvalostní běh, fyzická příprava, testy.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: System of conditional preparation of professional members of the Joint Rescue System and its comparison with the training of endurance runners. Objectives: The main purpose of this work is to describe and compare the preparation of Joint Rescue System and the endurance runners. Methods: The method of comparison and the method of analysis were used. The method of analysis was applied in analysing the individual physical preparation of members of the Joint Rescue System and the preparation of endurance runners. The method of comparison was used in comparing certain units of the Joint Rescue System generally and to a runner. Results: We've found out that the units of the Joint Rescue System and the runners differ in their coverage. The members of the Joint Rescue System are trying to have the same efficiency throughout the year. Runners are trying to boost their efficiency in order to incoming races and test. Keywords: Joint Rescue System, endurance run, physical training, tests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jáchym Kovář 366 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jáchym Kovář 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jáchym Kovář 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Jáchym Kovář 261 kB