velikost textu

Historie a vývoj kopané na Letenské pláni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a vývoj kopané na Letenské pláni
Název v angličtině:
The history and development of football on Letna Plain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
František Lejnar
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
202097
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, Letenská pláň, pražské fotbalové kluby, historie sportu
Klíčová slova v angličtině:
football, Letenská plan, prague football clubs,history of sport
Abstrakt:
Anotace V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 století až po 50 léta století dvacátého. Primárním tématem bude toto období jako jedno z nejslavnějších československého sportu.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work I will try to focus on the creation and development of football culture on Prague's Letná plain. The aim will be to capture the origin and establishment of the first football clubs, their influence and activity from the second half of the 19th century to 1950s. The primary theme will be examining this period as one of the peaks of Czechoslovak sport culture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Lejnar 669 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce František Lejnar 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky František Lejnar 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 153 kB