velikost textu

Zrození surrealismu z poetistického základu české meziválečné avantgardy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zrození surrealismu z poetistického základu české meziválečné avantgardy
Název v angličtině:
The bachelor's thesis focuses on the period of the czech avant-garde between the two World Wars: the transformation of czech poetism into surreaslism (1928-33)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleksei Kasperov
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Vučka
Oponent:
PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková
Id práce:
202075
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
avantagarda|surrealismus|poetismus|André Breton|Tristan Tzara|Karel Teige|Vítězslav Nezval|Jindřich Štyrský|Toyen|Konstantin Biebl
Klíčová slova v angličtině:
avant-gaarde|surrealism|poetism|André Breton|Tristan Tzara|Karel Teige|Vítězslav Nezval|Jindřich Štyrský|Toyen|Konstantin Biebl
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje jednomu z období české meziválečné avantgardy – přerodu poetismu v surrealismus (1928 - 1933). Jedná se o podrobné zkoumání této proměny na základě teoretických textů, které se stanou základem pro ilustraci tohoto přechodu v literatuře a výtvarném umění. Práce se rovněž pokusí popsat rysy příznačné zejména pro český surrealismus, a také vysvětlit, v čem spočívá jeho svébytnost.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor's thesis focuses on the period of the czech aavant-garde between the two World Wars: the transformation of czech poetism into surreaslism (1928-33). This study is a detailed examination of this change and is based on theoretical texts. The texts will be the foundation for the illustration of this transition in literature and the fine arts. The study will also attempt to describe the typical features of czech surrealism, with emphasis on its unique characteristics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleksei Kasperov 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleksei Kasperov 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleksei Kasperov 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Vučka 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 154 kB