velikost textu

Internetové recenze dokumentárního filmu Já, Tonya a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetové recenze dokumentárního filmu Já, Tonya a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi
Název v angličtině:
Online reviews of a documentary I, Tonya and users‘ comments in Česko-Slovenská filmová databáze
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Horová
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
202054
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
film, dramaturgie, recenze, komentář, internet, Česko-Slovenská filmová databáze, krasobruslení
Klíčová slova v angličtině:
film, dramaturgy, review, comment, internet, Česko-Slovenská filmová databáze, figure skating
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá mediálními ohlasy v zahraničí a uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi k filmu Já, Tonya. První část bakalářské práce se věnuje představení kariér obou krasobruslařek, o kterých snímek pojednává. Dále uvádí do kontextu situaci v krasobruslení ve Spojených státech amerických v době útoku a skutečnosti, které k němu vedly. V závěru první části práce analyzuje dobové mediální ohlasy na útok jak v zahraničí, tak v České republice, a to vždy v jednom sportovně zaměřeném periodiku a v jednom klasickém deníku. Druhá část bakalářské práce vymezuje pojem dramaturgie a strukturu vyprávění. Podrobněji se věnuje jednotlivým částem příběhu a vysvětluje pojem adaptace. Dále se věnuje teorii dokumentárního filmu a recenze, přičemž zmiňuje i historii české kritiky. V následujících kapitolách se bakalářská práce věnuje snímku, který je jejím předmětem. Na základě dostupných informací porovnává skutečnost s filmovou adaptací a zmiňuje i další filmová zpracování útoku na Nancy Kerriganovou. V druhé části bakalářské práce je také využito šesti zahraničních, tří britských a tří amerických recenzí pro analyzování mediálních ohlasů filmu v zahraničí. Následně je představena Česko-Slovenská filmová databáze a principy, na jejichž základě mohou uživatelé filmy hodnotit. Analýza uživatelských komentářů k danému snímku je závěrečnou částí bakalářské práce.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is concerned with the foreign media’s responses to and the users’ comments in Česko-Slovenská filmová databáze on the movie I, Tonya. The first part of the present bachelor thesis is dedicated to introducing the careers of both figure skaters from the movie. Furthermore, it puts in context the situation in figure skating in the United States of America at the time of the attack and the actualities that lead to it. At the end of its first part, the thesis analyses both foreign and Czech period media’s responses to the attack, focusing on one sports periodical and one classic daily newspaper. The second part of the present bachelor thesis defines the term dramaturgy and the structure of narration. It focuses on individual parts of the story and explains the term adaptation in detail. Moreover, it is concerned with the theory of a documentary and a movie review, also mentioning the history of Czech critique. In the following chapters, the present bachelor thesis deals with the movie, which is its topic. Based on the available information, it compares the reality with the movie adaptation and mentions other movie adaptations of Nancy Kerrigan’s attack. The second part of the bachelor thesis uses six foreign reviews, three from the United Kingdom and three from the United States of America, to analyse the foreign media’s responses to the movie. Subsequently, Česko-Slovenská filmová databáze and the principles of the user ratings are presented. The analysis of the users’ comments on the movie constitutes the final part of the present bachelor thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Horová 2.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Horová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Horová 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Horová 393 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB