velikost textu

Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi
Název v angličtině:
Online reviews of a documentary film Mečiar and user's comments in Česko-Slovenská filmová databáze
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Müllerová
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
202052
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česko-Slovenská filmová databáze, dokumentární film, komentář, recenze, Tereza Nvotová, Vladimír Mečiar
Klíčová slova v angličtině:
Česko-Slovenská filmová databáze, documentary film, comment, review, Tereza Nvotová, Vladimír Mečiar
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi se věnuje analýze a srovnání vybraných internetových filmových recenzí a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi. Úvodní část práce se zabývá situací na slovenské politické scéně po roce 1989, konkrétně pak obdobím vlády politické strany Hnutie za demokratické Slovensko a jejím lídrem Vladimírem Mečiarem. Kromě toho zahrnuje stručné poznatky z teorie dokumentárního filmu, informace o předchozím filmovém vyobrazení Vladimíra Mečiara i o tvorbě Terezy Nvotové, následované analýzou snímku Mečiar. Hlavní část práce je věnovaná vymezení žánru recenze, fenoménu Česko-Slovenské filmové databáze, přičemž samostatné podkapitoly se zabývají i dalšími dvěma filmovými databázemi. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na analýzu a porovnání internetových filmových recenzí publikovaných vybranými médii lišícími se od sebe jak zaměřením, tak cílovou skupinou, a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi. Recenze i uživatelské komentáře jsou porovnávány z hlediska obsahového, formálního i jazykového. Cílem práce je pokusit se na příkladu snímku Mečiar ilustrovat, zda jsou uživatelské komentáře skutečně svébytným publicistickým žánrem, jenž nahrazuje klasické internetové filmové recenze a který je současně přesahuje.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis "Online reviews of a documentary film Mečiar and users‘ comments in Česko-Slovenská filmová databáze" focuses on the analysis and comparison of selected online film reviews and users‘ comments in Česko-Slovenská filmová databáze. The first part focuses on the political situation in Slovakia after the Velvet Revolution in 1989, specifically the political party Hnutie za demokratické Slovensko and its leader Vladimír Mečiar. This part of the thesis also gives a brief insight into the theory of the documentary film, and it provides information about the first documentary portrait of Vladimír Mečiar, Tereza Novotová’s documentary work and also the analysis of a documentary film Mečiar. The main part of the thesis defines the publicist genre of review, and it deals with the phenomenon of Česko-Slovenská filmová databáze, as well as with two other different film databases. The final part of the thesis focuses on the analysis and comparison of online film reviews published in different media platforms and also on users‘ comments in Česko- Slovenská filmová databáze. Four different platforms of online media were chosen as the representatives of different target groups. Online film reviews and users‘ comments are compared based on of content, form and language differences. Using the example of the film "Mečiar", the aim of this bachelor thesis is to show whether the users‘ comments are truly a distinctive publicist genre that replaces the online film reviews and goes beyond their usual scope, thus benefiting the readers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Müllerová 6.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Müllerová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Müllerová 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Müllerová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB