velikost textu

HelenOS routing and porting of BIRD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HelenOS routing and porting of BIRD
Název v češtině:
Routování v HelenOSu a port BIRDu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Stanislav Gálfy
Vedoucí:
Mgr. Martin Děcký
Oponent:
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Id práce:
202016
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
HelenOS, BIRD, síťování, routování, mikrojádro
Klíčová slova v angličtině:
HelenOS, BIRD, networking, routing, microkernel
Abstrakt:
Schopnost routovat může být považována za jednu z klíčových vlastností moderního víceúčelového operačního systému, kterým se HelenOS snaží být. Cílem této práce je prozkoumat stávajíci routovací schopnosti HelenOSu, vylepšit je a posílit HelenOS BIRDem. Díky BIRDu, HelenOS se stane routovacím operačním systémem, který si je vědom svého okolí a je schopen dynamicky se přizpůsobit změnám v síti, které je součástí.
Abstract v angličtině:
Capability to route can be considered as one of the key features of a modern multipurpose operating system, which HelenOS aims to be. The goal of this master thesis is to explore current HelenOS routing capabilities, enhance them and empower HelenOS with BIRD. HelenOS will become a routing operating system with awareness of its surroundings. It will be capable of dynamic adaptation to changes in the network and their propagation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Gálfy 755 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Stanislav Gálfy 470.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Gálfy 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Gálfy 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Děcký 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB