velikost textu

Osud interbrigadistů v politických procesech z první poloviny padesátých let dvacátého století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osud interbrigadistů v politických procesech z první poloviny padesátých let dvacátého století
Název v angličtině:
Fate of Czechoslovak Interbrigadists in Political Trials from the First Half of the 1950s
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Kocek
Vedoucí:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
202014
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osud interbrigadistů; politické procesy; Osvald Závodský; Oskar Valeš; španělská občanská válka; 50. léta 20. století
Klíčová slova v angličtině:
fate of interbrigadists; political trials; Osvald Závodský; Oskar Valeš; Spanish Civil War; 1950s
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na osudy interbrigadistů v politických procesech z první poloviny padesátých let dvacátého století. Jedná se zejména o Oskara Valeše (1912–1987), někdejšího velitele Druhého sektoru, tedy rozvědky SNB, bývalého velitele Státní bezpečnosti plukovníka Osvalda Závodského (1910–1954) a bývalého náměstka Ministerstva zahraničí, Artura Londona (1915–1986). Cílem práce je rozšířit dosavadní badatelské poznatky o těchto procesech a porovnat osobní vzpomínky účastníků s analýzami dobových historických událostí z pera odborníků.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor‘s thesis focuses on the political trials during the first half of 1950 s. It concerns mainly Oskar Valeš (1912–1987) , who was a leader of the „Second Sector“, or Intelligence Sector, of the SNB, Osvald Závodský (1910–1954), the former leader of the SNB, and Artur London (1915–1986), the former deputy of minister of Foreign Affairs. The main aim of this thesis is to extend the current knowledge about the trials and to compare the personal memories of the participants with Historians‘ analyses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Kocek 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Kocek 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Kocek 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB