velikost textu

Negrelliho viadukt v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Negrelliho viadukt v Praze
Název v angličtině:
The Negrelli viaduct in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Semrádová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
201998
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Negrelliho viadukt, Karlínský viadukt, viadukt, Praha, Karlín, železnice
Klíčová slova v angličtině:
The Negrelli viaduct, Karlín viaduct, viaduct, Prague, Karlín, railway
Abstrakt:
Anotace Předmětem této práce je jedno z nejvýznamnější děl mostního stavitelství v Praze železniční viadukt nazývaný podle svého tvůrce Negrelliho viadukt. Jejím cílem je zasadit stavbu Negrelliho viaduktu do kontextu doby, ve které vznikal a zakomponovat ho do vývoje pražské mostní architektury a provést tak komparaci technické podstaty těchto inženýrských staveb. Při rozboru stavby viaduktu je kladen důraz na její historii, analýzu současné probíhající rekonstrukce, především z pohledu architektonického řešení a památkové péče. Závěr práce řeší tendence současné doby a utváření veřejného prostoru v rámci samotného viaduktu.
Abstract v angličtině:
Abstract The Negrelli viaduct in Prag The subject of this thesis is one of the most important bridge constructions in Prague, a railway viaduct called by its creator Negrelli viaduct. It’s goal is to put Negrelli Viaduct into the context of the time it was created and to incorporate it into the development of the Prague bridge architecture, thus comparing the technical nature of these engineering structures. The analysis of the viaduct construction emphasizes its history, an analysis of the current reconstruction, especially from the point of view of architectural solutions and heritage care. The end of the thesis is devoted to the tendencies of the present time of the formation of the public space within the viaduct itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Semrádová 5.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Semrádová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Semrádová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 153 kB