velikost textu

Motivace učitelů středních škol k dalšímu vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace učitelů středních škol k dalšímu vzdělávání
Název v angličtině:
Motivation Of Secondary School Teachers For Continuing Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Syrovátková
Vedoucí:
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
201956
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace ke vzdělávání učitelů|další profesní vzdělávání učitelů|učitelé středních škol|kompetence učitelů|bariéry ve vzdělávání|profesní rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
motivation of teachers for further education|teacher’s continuing education|secondary school teachers|teacher’s competencies|barriers in education|vocational development
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o motivaci učitelů středních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání. Jejím hlavním cílem je zjistit, co učitele k dalšímu vzdělávání motivuje. Na základě teoretických poznatků odborné literatury nejprve vymezuje samotnou profesi učitele. Dále se zaměřuje na další vzdělávání učitelů u nás, jeho podoby a specifika. Poté se zabývá samotnou motivací učitelů k dalšímu vzdělávání. Poslední část bakalářské práce je věnována vlastnímu kvantitativnímu empirickému šetření realizovanému mezi učiteli středních škol v Ústeckém kraji. Dílčím cílem empirického šetření je identifikace faktorů, které motivaci učitelů k dalšímu vzdělávání ovlivňují. Klíčová slova motivace ke vzdělávání učitelů, další profesní vzdělávání učitelů, učitelé středních škol, kompetence učitelů, bariéry ve vzdělávání, profesní rozvoj
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with motivation of secondary school teachers for continuing education. The main aim is to find out what motivates secondary school teachers for continuing education. On the basis of theoretical knowledge of professional literature, it first defines the profession of a teacher. It also focuses on further education of teachers in our country with its forms and specifics. Then it deals with the motivation of teachers for further education. The final part of the thesis is dedicated to the quantitative empirical survey among secondary school teachers in the Ústí Region. A partial objective of the survey is to identify factors that influence teachers‘ motivation for further education. Key words motivation of teachers for further education, teacher’s continuing education, secondary school teachers, teacher’s competencies, barriers in education, vocational development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Syrovátková 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniela Syrovátková 461 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Syrovátková 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Syrovátková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB