velikost textu

Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v první Československé republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v první Československé republice
Název v angličtině:
Alfred Nobel´s dynamite factory in Zámky by Prague during the monarchy and the first Czechoslovak Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Prokop Jandek
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Hájek, CSc.
Id práce:
201922
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zámky u Prahy|chemický průmysl|dynamit|Dynamit Nobel AG|Alfred Nobel|August Schram|průmyslová neštěstí
Klíčová slova v angličtině:
Zámky by Prague|chemical industry|dynamite|Dynamit Nobel AG|Alfred Nobel|August Schram|industrial accidents
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Práce se zabývá působením Nobelova koncernu v českých zemích i dalších zemích v Rakousku-Uhersku se speciálním přihlédnutím k vzniku a provozu (výrobní sortiment, odbyt, bezpečnost práce) továrny na dynamit v údolí Zámky u Prahy a na ní závislé továrně na umělá hnojiva v nedalekém Lísku. Z dílčích témat lze zmínit zejména celkový postoj rakouských úřadů k tomuto novému odvětví, charakterizaci osob spjatých se závodem, vztahy s centrálou firmy ve Vídni a osudy této filiálky v nástupnickém Československu. Práce je zasazena do období 1868-1926, kdy továrna spadala pod koncern Alfreda Nobela.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) The thesis concerns itself with the functioning of the concern belonging to Alfred Nobel in Bohemia and other parts of Austria-Hungary. Particularly regarding the inception and operation (range of products, position on the market, health and safety) of dynamite factory in Zámky by Prague and the adjacent factory producing artificial fertilizers in nearby Lísek. Other minor topics include the stance of Austrian authorities towards the new industry, characterisation of individuals connected with the facility, relations with the headquarters of the company in Vienna and the fate of this subsidiary in the successor state of Czechoslovakia. The thesis is set into the period 1868-1926 during which the factory belonged to the concern of Alfred Nobel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Prokop Jandek 5.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Prokop Jandek 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Prokop Jandek 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Prokop Jandek 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hájek, CSc. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 154 kB