velikost textu

Русские и чешские народные традиции рождественского цикла на уроках русского языка

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Русские и чешские народные традиции рождественского цикла на уроках русского языка
Název v češtině:
Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny
Název v angličtině:
Russian and Czech Christmas Folk Traditions at the Lessons of Russian Language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Klimets
Vedoucí:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Id práce:
201898
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — ruský jazyk (N AJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
Ruské tradice, české tradice, zvyky, obyčeje, lingvodidaktika, metodologie, ruský jazyk, svátky, Advent, Vánoce, Nový rok, Tři králové
Klíčová slova v angličtině:
Rituals, traditions, Russian customs and traditions, Czech customs and traditions, holidays, language pedagogy, comparison, language teaching methodology, Russian language, religion, Advent, Christmas, New Year, Three Kings, Baptism of Jesus
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce představuje popis, srovnání a analýzu hlavních svátků kalendářního roku v zimním období a s nimi spojenými národními tradicemi а náboženstvím. Teoretická část se skládá ze dvou částí. První část se věnuje historickým a náboženským předpokladům vzniku jednotlivých svátků a tradic a také jejich změnám a přeměnám v průběhu času. V práci se zkoumá jak vliv slovanských náboženství a obřadů, tak i vliv katolické a pravoslavné církve na jednotlivé národní tradice. Srovnávací analýza českých a ruských svátků a tradic má za cíl představit podobnosti a rozdíly mezi těmito svátky a tradicemi. Ve druhé teoretické části je věnována pozornost problematice použití tradic z lingvodidaktického hlediska. Důraz je kladen na vztah jazyka a kultury ve výuce ruského jazyka a také na rozvoj interkulturní komunikační kompetence ve výuce reálií na základní a střední škole. Praktická část práce představuje analýzu některých učebních souborů, které jsou používány ve výuce ruského jazyka v České republice, s cílem zjistit, jakým způsobem jsou prezentovány a popsány ruské tradiční svátky a národní obyčeje. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky šetření mezi učiteli ruského jazyka a žáky základních a středních škol. Cílem šetření je zjistit, jaké metody učitelé využívají při prezentaci ruských svátků tradic ve výuce ruštiny a nakolik žáci znají svátky a tradice zimního cyklu. KLÍČOVÁ SLOVA: Ruské tradice, české tradice, zvyky, obyčeje, lingvodidaktika, metodologie, ruský jazyk, svátky, Advent, Vánoce, Nový rok, Tři králové, sociokulturní kompetence, mežkulturní komunikace, reálie Ruska.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the thesis contains the study of the most popular folk traditions, religious rituals and beliefs of the Slavs, the way how Christian church (Catholic and Orthodox) influenced on the origin of fundamental traditions and rituals. There is also a description of the way the major Slavonic holidays are held. Czech and Russian traditions are compared in order to find some basic similarities and differences between them and to analyze the development of the traditions in historical context. Such issues as language pedagogy, intercultural language competence and how to use traditions at Russian lessons at primary and secondary schools are also emphasized in the work. The practical part of the thesis deals with the analysis of some books used for teaching Russian language at Czech schools in order to find out how customs, folk traditions and holidays are described and presented. It also contains the research of the contemporary situation at Czech schools in the form of the testing of the teachers of Russian language and the students of elementary and secondary schools. The aim of the research is to find out which methods the teachers are dealing with for the successful presentation of Russian holidays and folk traditions at the lessons of Russian language and how well the students know some of the holidays and traditions of winter time. KEYWORDS: Rituals, traditions, Russian customs and traditions, Czech customs and traditions, holidays, language pedagogy, comparison, language teaching methodology, Russian language, religion, Advent, Christmas, New Year, Three Kings, Baptism of Jesus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Klimets 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Klimets 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Klimets 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 157 kB