velikost textu

Komentovaný překlad: Caitlin Moran: Moranifesto. London: Ebury Press, 2016. ISBN 9780091949051. Stránky: 5-16, 74-79, 222-227

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Caitlin Moran: Moranifesto. London: Ebury Press, 2016. ISBN 9780091949051. Stránky: 5-16, 74-79, 222-227
Název v angličtině:
Annotated translation: Caitlin Moran: Moranifesto. London: Ebury Press, 2016. ISBN 9780091949051. Pages: 5-16, 74-79, 222-227
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Schlöglová
Vedoucí:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Id práce:
201850
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Angličtina pro mezikulturní komunikaci (AAA AK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
novinové komentáře|současné problémy|feminismus|Británie|Evropa
Klíčová slova v angličtině:
newspaper columns|contemporary problems|feminism|Britain|Europe
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přeložit vybrané stránky z knihy Moranifesto od Caitlin Moranové z angličtiny do češtiny. Kniha je souborem sloupků a úvah týkajících se zejména politických a feministických témat a vyšla v roce 2016. Druhá část práce obsahuje komentář, který sestává z překladatelské analýzy výchozího textu, zvolení překladatelské metody a následného rozebrání překladatelských problémů, které v procesu překladu vznikly, charakterizace překladatelských postupů, kterých bylo užito, a posunů, ke kterým došlo. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, text, syntax, lexikum, novinové sloupky, současné politické problémy, feminismus, Británie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The objective of this bachelor thesis is to provide a translation from English to Czech and a commentary of the translation process. The source texts are taken from Caitlin Moran’s book Moranifesto, published in 2016, which is a collection of columns and essays on topics such as politics and feminist issues. The second part of this thesis includes a text analysis of the English original, description of the method of translation, typology of translation problems which arose during the process, translation procedures and shifts that occurred. KEY WORDS translation, text analysis, translation methods, translation procedures, translation shifts, text, syntax, lexis, newspaper columns, problems of contemporary politics, feminism, Britain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Schlöglová 12.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Schlöglová 12.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Schlöglová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Schlöglová 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Ešnerová 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB