velikost textu

Demand for Cash and Negative Interest Rates

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demand for Cash and Negative Interest Rates
Název v češtině:
Poptávka po hotovosti a záporné úrokové sazby
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Slouková
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Aleš Čornanič
Id práce:
201818
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Literatura týkající se jak poptávky po hotovosti tak i záporných úrokových sazeb je rozsáhla. Nicméně práce zabývající se poptávkou po hotovosti v době záporných úrokových sazeb chybí. Tato práce se proto zaměřuje na změny v poptávce, které mohly následovat po zavedení záporných sazeb. Za užití dat o reálném HDP, inflaci, úrokových sazbách a peněz v oběhu v zemích, které zavedly záporné sazby tj. Dánska, Švédska, Švýcarska, Eurozóny a Japonska, jsme sestavili VAR modely a jednotlivé impulzní odezvy. Následně jsme porov- nali rozdíly v impulzní odezvě reálných peněžních zůstatků na šok v úrokových sazbách před a po zavedení záporných sazeb. Dále jsme provedli Johansenův test kointegrace, který podpořil existenci kointegračních vztahů. Proto jsme dále zkoumali kumulativní impulzní odezvy a jednotlivé dlouhodobé vztahy odhad- nuté za pomocí VECM. Protože záporné sazby byly implementovány vcelku nedávno, dostupná data jsou pořád limitovaná, a proto naše analýza přináší spíše indikativní výsledky. Nicméně odhady z VEC modelů naznačují, že ku- mulativní odezva reálných peněžních zůstatků je v době záporných sazeb vyšší. Dále všechny dlouhodobé vztahy odhadnuté pomocí VEC modelů naznačují zvýšenou úrokovou elasticitu. 1
Abstract v angličtině:
The literature related to both money demand and negative interest rates is rich in general. However, a piece of work covering the intersection of those two topics is missing. Thus, this thesis focuses on differences in the demand for cash once NIRP is implemented. Using data of real GDP, inflation, interest rates and currency in circulation for economies functioning under negative rates - Denmark, Sweden, Switzerland, The Euro Area, and Japan - VAR models and respective impulse response functions (IRFs) are estimated. Then we compare the response of real money balances to an exogenous one standard deviation shock to interest rate before and after NIRP is implemented. Furthermore, we carried out Johansen test for cointegration, suggesting the existence of cointe- grating relations. Thus, VECMs are employed. Consequently, cumulative IRFs and long-run relations are investigated. Due to only limited sample size avail- ability resulting from still very recent implementation of NIRP, the analysis is rather indicative. Nevertheless, our results suggest that the reaction of real money balances to one standard shock in interest rate might be more substantial in the environment of negative rates. Moreover, all long-run money demands estimates using VECM suggest an increase in the magnitude of interest rates elasticity once NIRP is implemented. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Slouková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Slouková 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Slouková 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Čornanič 372 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB