text size

Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením
Titile (in english):
Marketing research of selected tennis Brand Value
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. David Soumar
Supervisor:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Opponent:
Mgr. Jan Procházka
Thesis Id:
201788
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Management (51-400110)
Study programm:
Physical Education and Sport (B7401)
Study branch:
Sports Management (MNG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
07/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
tenis, branding, goodwill, image firmy, řízení značky
Keywords:
tennis, branding, goodwill, corporate image, brand management
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením Cíle: Hlavním cílem této práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit a interpretovat současné vnímání hodnoty značky Pacific jejími nejčastějšími spotřebiteli (jak amatérskými, tak především závodními tenisty) a pokusit se navrhnout opatření ke zlepšení. Metody: V této práci byla použita metoda kvantitativního elektronického dotazování. Ke sběru kvantitativních dat sloužil elektronický dotazník, prostřednictvím kterého respondenti zaznamenávali své odpovědi. Výzkumný vzorek tvořili respondenti se zájmem o tenis. Ti, kteří produkty zkoumané značky znali, mohli následně hodnotit i jejich kvalitu, která tvoří významnou část kategorizace značky dle Aakera, na jejímž základě byl postaven dotazník. Výsledky: Z dat výzkumu vyplynulo, že povědomí o značce Pacific je i mezi tenisty stále poměrně malé. Pozitivně pro značku naopak vyzněla zjištění, že kvalita zpracování jejích výrobků je hodnocena jako mírně nadprůměrná a že dotazování ve většině případů po vyzkoušení produktů zkoumané značky jí zůstali věrní. Klíčová slova: tenis, branding, goodwill, image firmy, řízení značky
Abstract:
Abstract Title: Marketing Research of Brand Value of Selected Tennis Brand Objectives: The aim of this work is to identify and interpret present perception of the Pacific brand value by its most common users – tennis players of any skill level, focusing on professional players, using the marketing research. Try to find possible improvements of the brand value. Methods: The method of quantitative electronic survey was used in this thesis. Data from respondents were collected with use of electronic questionnaire. The research sample consisted of respondents interested in tennis. Those who were familiar with the brand’s products were also able to evaluate their quality. Results: Based on the research data we can state, that Pacific’s brand awareness is still relatively small among tennis players. On the other hand, positive founding consequent from the research is that quality of the products was perceived as slightly above average. Respondents also informed, that after trying a product they remained faithful to the brand. Keywords: tennis, branding, goodwill, corporate image, brand management
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. David Soumar 1.15 MB
Download Attachment to the thesis Bc. David Soumar 67 kB
Download Abstract in czech Bc. David Soumar 50 kB
Download Abstract in english Bc. David Soumar 50 kB
Download Supervisor's review doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 294 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Procházka 55 kB
Download Defence's report Mgr. Jan Šíma 152 kB