velikost textu

Descartes a jeho pojetí Boha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Descartes a jeho pojetí Boha
Název v angličtině:
Descartes and his view on the God
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Rašková
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
201752
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B TVS-ZS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
okasionalita, res extensa, res cogitans, Bůh
Klíčová slova v angličtině:
ocasionality, res extensa, res cogitans, God
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Rašková 836 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB