velikost textu

Vnímání času dětmi předškolního a mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání času dětmi předškolního a mladšího školního věku
Název v angličtině:
Perception of Time in Pre-school and Primary School Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Julie Krulišová
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
201746
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vnímání času, vývoj dítěte, předškolní věk, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Perception of Time, Child’s Development, Pre-school Age, Primary School Children
Abstrakt:
ABSTRAKT V teoretické části této práce shrnuji s využitím odborné literatury některá východiska a poznatky k tématu času, časové perspektivy, vnímání času, zvláště pak u dětí předškolního a mladšího školního věku, charakteristiky těchto období i charakteristiky chápání času u těchto dětí, a věnuji se krátce i tomu, jak dospělí učí děti hodiny a čas. V empirické části se pak věnuji svému kvalitativnímu výzkumu, rozhovorům s dětmi ve věku od tří do deseti let. Mým cílem bylo přiblížit se a více pochopit, jak v praxi takto staré děti chápou čas a různé časové pojmy a jak se v nich orientují, jak umí čas odhadovat a jaké je jejich pojetí mládí a stáří, a to jak obecné, tak i u jejich blízkých osob.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the theoretical part of this work I summarize with the theoretical background and findings on the topic of time, time perspective, perception of time, especially in pre-school children and primary school children, characteristics of these periods and characteristics of understanding of time in this age, and I discuss briefly how adults teach children hours and time. In the empirical part, I focus on my qualitative research – interviews with children aged three to ten. My aim was to get closer and understand how these children view time and different time concepts, how they can reckon time and what is their concept of youth and old age, both in general and with their loved ones.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Julie Krulišová 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Julie Krulišová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Julie Krulišová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Julie Krulišová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB