velikost textu

Sportovní dokument v České televizi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní dokument v České televizi
Název v angličtině:
Sports Documentary in Czech TV
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Rokyta
Vedoucí:
Mgr. Robert Záruba
Oponent:
Mgr. Ondřej Trunečka
Id práce:
201727
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sportovní dokument, televizní dokument, Česká televize, TV Nova, Olympic Channel
Klíčová slova v angličtině:
Sports documentary, television documentary, Czech Television, TV Nova, Olympic Channel
Abstrakt:
Sportovní televizní dokument od počátků televizního vysílání v Československu patřil k žánrům, které se pravidelně objevovaly na obrazovkách. Mnohé československé a české sportovní dokumenty dokonce získaly významná ocenění doma i v zahraničí. Tato diplomová práce pátrá po tom,aké má sportovní dokument místo ve vysílání České televize počátku na 21. století která stále více patří internetu a sdílenému obsahu než televiznímu v éře, vysílání. Diplomová práce hledá i odpověď na otázku, typy sportovních dokumentů se v aké současné době točí dokument výsadou pouze veřejnoprávní televize nebo sportovní se o jeho produkci snaží i soukromé televizní dokonce internetové stanice a platformy. či Součástí práce je i seznam sportovních dokumentů vysílaných Českou televizí v až
Abstract v angličtině:
From the begining of television broadcasting in the Czechoslovakia the sports documentary belonged to the group of TV genres, which are regularly situated on the television. Most of the czech and czechoslovak sports documentaries also got an important award at home and abroad. This thesis is looking for what place a sports documentary has in the Czech Television broadcasting at the beginning of the 21st century, an era that increasingly belongs to the Internet and shared content rather than television. The thesis also seeks to answer the question of what types of sports documentaries are currently being filmed, and whether a sports documentary is the privilege of a public television or private television or even internet stations and platforms. The thesis also includes a list of sports documentaries that were broadcasted by the Czech Television between 2000 and 2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Rokyta 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Rokyta 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Rokyta 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Záruba 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Trunečka 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB