velikost textu

Svalová aktivita při překonávání kritického bodu koncentrické fáze bench pressu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svalová aktivita při překonávání kritického bodu koncentrické fáze bench pressu
Název v angličtině:
Muscle activity in sticking region during flat bench press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Kopecký
Vedoucí:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Oponent:
PhDr. Miroslav Petr, PhD
Id práce:
201707
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bench-press, kritická fáze pohybu, kritický bod, elektromyografie, EMG, svalová aktivita, silový trénink
Klíčová slova v angličtině:
bench-press, sticking region, sticking point, electromyography, EMG, muscle activity, resistance training
Abstrakt:
Abstrakt Název: Svalová aktivita při překonávání kritického bodu koncentrické fáze bench-pressu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání svalové aktivity primárních hýbačů a pomocných svalů v jednotlivých částech koncentrické fáze bench-pressu (pre-sticking, sticking a post-sticking fáze). Metody: Pro získání potřebných dat byla použita metoda randomizovaného experimentu v předem stanovených laboratorních podmínkách. Následné vyhodnocení dat bylo provedeno metodou analýzy rozptylu. Výsledky: Nervosvalová únava primárních hýbačů se projevila u submaximálních (4 RM) odporů, ve sticking fázi a v post-sticking fázi. U maximálních odporů (1 RM) se tato hypotéza nepotvrdila, jelikož se největší svalová únava projevila až v post-sticking fázi. Dále bylo zjištěna nervosvalová únava u pomocných svalu jak u maximální (1 RM), tak submaximálních (4 RM) odporů. Klíčová slova: bench-press, kritická fáze pohybu, kritický bod, elektromyografie, EMG, svalová aktivita, silový trénink
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Muscle activity when surpassing the sticking region in the concentric phase of a bench-press Objectives: The aim of this work is to compare muscle activity of prime movers and stabilizing muscles in each region of the concentric phase in a bench- press (pre-sticking, sticking and post-sticking phase). Methods: To get all the necessary data a method of randomized experimental research was used in preset laboratory conditions. Afterward a method of analysis was used for data evaluation. Results: Neuromuscular fatigue had occurred at submaximal (4 RM) loads in the primary movers during the sticking and post-sticking phase. In case of maximal (1 RM) loads the hypothesis was rejected due to that fatigue had occurred later, during post-sticking phase. Furthermore a neuromuscular fatigue of stabilizing muscles during maximal (1 RM) and submaximal (4 RM) loads was found. Keywords: bench-press, sticking region, sticking point, electromyography, EMG, muscle activity, resistance training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Kopecký 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Kopecký 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Kopecký 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šťastný, PhD 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Petr, PhD 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 153 kB