velikost textu

Implicit constitutive relations in lower dimensional models in continuum mechanics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implicit constitutive relations in lower dimensional models in continuum mechanics
Název v češtině:
Implicitní konstitutivní vztahy v nízkodimenzionálních modelech v mechanice kontinua
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Cichra
Vedoucí:
Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Id práce:
201665
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Matematické modelování ve fyzice a technice (MMFT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
implicitní konstitutivní vztahy; tyče; elasticita; termodynamika; plasticita
Klíčová slova v angličtině:
implicit constitutive relations; beams; elasticity; thermodynamics; plasticity
Abstrakt:
V této diplomové práci studujeme implicitní konstitutivní rovnice a jejich možná využití k popisu elastické a plastické odezvy izotropních pevných látek. Vytváříme termodynamický rámec pro elastickou a plastickou odezvu izotropních pevných látek a provádíme jednoduché numerické simulace elastické i plastické odezvy pevných látek (tyčí) pomocí implicitních konstitutivních rovnic. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Cichra 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Cichra 24 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Cichra 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Cichra 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Průša, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 154 kB