velikost textu

Ošetřovatelské péče o pacienta hospitalizovaného pro autologní transplantaci periferních hematopoetických buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelské péče o pacienta hospitalizovaného pro autologní transplantaci periferních hematopoetických buněk
Název v angličtině:
Nursing care of a patient hospitalized for autologous peripheral blood hematopoietic stem cell transplantation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Škvárová
Vedoucí:
Mgr. Renata Vytejčková
Oponent:
MUDr. Eva Konířová
Id práce:
201635
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Škvárová 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Škvárová 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Vytejčková 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Konířová 715 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB