velikost textu

From Tory to the Glory. Příspěvek ke studiu vývoje britské Konzervativní strany v komparativní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
From Tory to the Glory. Příspěvek ke studiu vývoje britské Konzervativní strany v komparativní perspektivě
Název v angličtině:
From Tory to the Glory. A Contribution to the Study of the Development of the British Conservative Party in a Comparative Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Charvát
Vedoucí:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Id práce:
201633
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie, William Pitt mladší, Benjamin Disraeli, Winston S. Churchill, toryové, Konzervativní strana
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, William Pitt, Jr., Benjamin Disraeli, Winston S. Churchill, Tories, Conservative Party
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Charvát 985 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB