velikost textu

„Milostná vzplanutí panenské královny:“ Osudoví muži anglické královny Alžběty I. Tudorovny (1558-1603) v kontextu její domácí i zahraniční politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Milostná vzplanutí panenské královny:“ Osudoví muži anglické královny Alžběty I. Tudorovny (1558-1603) v kontextu její domácí i zahraniční politiky
Název v angličtině:
"Amorous Calf-Love of the Virgin Queen". Fateful Men of Elizabeth I Tudor (1558-1603) in the Context of Her Domestic and Foreign Policy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Menhard
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
201618
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alžběta I. Tudorovna, alžbětinská Anglie, Robert Dudley (Leicester), Walter Raleigh, Robert Devereux (Essex)
Klíčová slova v angličtině:
Elizabeth I Tudor, Elizabethan England, Robert Dudley (Leicester), Walter Raleigh, Robert Devereux (Essex)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Menhard 636 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB