velikost textu

Hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy
Název v angličtině:
The hypothalamic-pituitary-gonadal axis and epilepsy: mutual relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marcela Čuchalová
Vedoucí:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Oponent:
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Id práce:
201604
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa, temporální epilepsie, gonadotropin, prolaktin, pohlavní hormony, antiepileptika
Klíčová slova v angličtině:
hypothalamic-pituitary-gonadal axis, temporal lobe epilepsy, gonadotropin, prolactin, sex hormones, antiepileptic drugs
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Marcela Čuchalová Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Hypotalamo – hypofýzo – gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy Náplní diplomové práce je stručný přehled anatomie a fyziologie hypotalamo- hypofýzo-gonádové osy (HHG). Další kapitoly jsou věnovány vlivu epilepsie na funkci HHG, vlivu hormonů HHG na samotnou epileptickou aktivitu. Rovněž bude objasněn vliv antiepileptik na funkci HHG. Druhá část diplomové práce se věnuje samostatným kapitolám – katameniální epilepsii a epilepsii v těhotenství. Klíčová slova: antiepileptika, gonadotropin, hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa, pohlavní hormony, prolaktin, temporální epilepsie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Science Author: Marcela Čuchalová Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Title of diploma thesis: The hypothalamic – pituitary – gonadal axis and epilepsy: mutual relationships The content of the diploma thesis is an overview of the anatomy and physiology of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis (HHG). Further chapters are devoted to the influence of epilepsy on HHG function, the effect of HHG hormones on epileptic activity itself. The effect of anti-epileptics on HHG functions will also be elucidated. The second part of the diploma thesis deals with separate chapters – catamenial epilepsy and epilepsy during pregnancy. Keywords: antiepileptic drugs, gonadotropin, hypothalamic-pituitary-gonadal axis, prolactin, sex hormones, temporal lobe epilepsy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Čuchalová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Čuchalová 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Čuchalová 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB