velikost textu

Zpracování historie v moderním hudebním divadle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpracování historie v moderním hudebním divadle
Název v angličtině:
History Education and Modern Musical Theatre
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lukáš Helcelet
Vedoucí:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Id práce:
201580
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní hudební divadlo, dějiny, dějiny USA, Hamilton, didaktika dějepisu
Klíčová slova v angličtině:
modern musical theatre, history, US history, Hamilton, history education
Abstrakt:
Abstrakt: Ve své práci chci sledovat zobrazení historických událostí v dílech z oblasti hudebního divadla, zejména v historickém muzikálu Hamilton, který se stal fenoménem ve svém žánru. Muzikál pojednává o historické osobnosti Alexandra Hamiltona a o historických událostech, které vyvrcholily založením Spojených států amerických. Rád bych rozebral, jakým způsobem jsou v tomto díle líčeny historické jevy, události a osobnosti, a jakým způsobem s nimi autor na divadle pracuje. Výsledky analýzy budou využity pro srovnání s další soudobou muzikálovou tvorbou. V závěrečné části práce poukazuji na možnosti využití moderního hudebního divadla ve výuce dějepisu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis focuses on portraying historical events in musical theatre pieces. It explores especially the historical musical Hamilton that became a phenomenon in the field. The musical narrates the story of Alexander Hamilton and historical events that led to the foundation of the United States of America. The first part of the thesis analyses how the musical Hamilton portrays historical phenomena, events and personalities. It also explores various methods how they are staged. The results of this analysis will be used for comparison of musical Hamilton with other contemporary musicals. In the final part the thesis points out the possibilities of usage of modern musical theatre in history education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Helcelet 4.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Lukáš Helcelet 3.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Helcelet 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Helcelet 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Koura, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 152 kB