velikost textu

Oslavy vítání jara a Velikonoc v české a moravské lidové hudbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oslavy vítání jara a Velikonoc v české a moravské lidové hudbě
Název v angličtině:
Celebrations of Welcoming the spring and Easter in Czech and Moravian folk music
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alžběta Melichárková
Vedoucí:
Mgr. Jana Veverková
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
201554
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jaro, Velikonoce, lidová hudba, píseň, tradice
Klíčová slova v angličtině:
spring, Easter, folk music, song, tradition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžběta Melichárková 1.73 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Veverková 714 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 618 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 154 kB