velikost textu

Rozvoj komunikace po zavedení kochleárního implantátu u dětí s těžkým kombinovaným postižením v podmínkách dětského domova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj komunikace po zavedení kochleárního implantátu u dětí s těžkým kombinovaným postižením v podmínkách dětského domova
Název v angličtině:
Development of communication after introduction of a cochlear implant in children with severe combined disabilities in the conditions of a chold´s home
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Blanka Krédlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
201505
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kochleární implantát, těžké kombinované postižení, ústavní výchova, komunikace,
Klíčová slova v angličtině:
cochlear implant, severe combined disability, institutional education, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Blanka Krédlová 1.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB