velikost textu

Britské Sinajské a Palestinské tažení a účast T. E. Lawrence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Britské Sinajské a Palestinské tažení a účast T. E. Lawrence
Název v angličtině:
British Sinai and Palestine Campaign and Attendance of T. E. Lawrence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Neuberger
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Valkoun
Oponent:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Id práce:
201423
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
První světová válka|T. E. Lawrence|Arabská revoluce|Egyptský expediční sbor|Osmanská říše|1914-1918|Ahmet Cemal Paşa|John Maxwell|Archibald Murray|Edmund Allenby|Fajsal I. Hášimí|sinajské tažení|palestinské tažení|Příměří z Mudrosu
Klíčová slova v angličtině:
First World War|T. E. Lawrence|Arab Revolt|Egyptian Expeditionary Force|Ottoman Empire|1914-1918|Ahmed Djemal Pasha|John Maxwell|Archibald Murray|Edmund Allenby|Faisal I. al-Hashemi|Sinai Campaign|Palestine Campaign|Armistice of Mudros
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce si klade za cíl částečně zmapovat konflikt na Blízkém východě mezi Brity a Osmanskou říší v letech 1914‒1918. Představuje čtenáři situaci v Osmanské říši před vypuknutím První světové války, což je důležité pro pochopení celého konfliktu. Dále se zaměřuje především na tři aspekty války a to: sinajské tažení, palestinské tažení a Arabskou revoluci a částečně se zabývá postavou T. E. Lawrence, která je klíčová pro arabskou revoluci.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper is devoted to partially analyze and map the Middle East conflict between British and the Ottoman Empire in 1914‒1918. It contains account of the situation in the Ottoman Empire before the outbreak of the First World War, which is important for the understanding of the conflict. Furthermore, this thesis focuses on three aspects of the war: the Sinai campaign, the Palestinian campaign and the Arab revolt. Thesis also tells the part of the story of T. E. Lawrence, who was key character to the Arab revolt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Neuberger 532 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Neuberger 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Neuberger 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Valkoun 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB