velikost textu

Konstrukce "abnormality postižení" v českém mediálním diskurzu: kritická diskurzivní analýza článků o inkluzi ve vzdělávání v Blesku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce "abnormality postižení" v českém mediálním diskurzu: kritická diskurzivní analýza článků o inkluzi ve vzdělávání v Blesku
Název v angličtině:
The construction of "abnormality" of disability in Czech media discourse: critical discourse analysis of articles about inclusion in education in Blesk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Vacardová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
201391
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Disability studies, abnormalita, kritická diskurzivní analýza, fyzické postižení, mentální postižení, liberalismus
Klíčová slova v angličtině:
Disability studies, abnormality, critical discourse analysis, physical disability, mental disability, liberalism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Vacardová 1.42 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 153 kB