velikost textu

Národní demokracie a problematika nového antisemitismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní demokracie a problematika nového antisemitismu
Název v angličtině:
National Democracy and Issue of the New Antisemitism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Michal
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
Hana Kubátová, PhD.
Id práce:
201381
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní demokracie, nový antisemitismus, antisemitismus, krajní pravice
Klíčová slova v angličtině:
National Democracy, new antisemitism, antisemitism, far-right party
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou problematiky nového antisemitismu v materiálech české neparlamentní strany Národní demokracie a projevech či článcích jejích představitelů, zejména pak předsedy strany Adama B. Bartoše, který se tématu židovství a sionismu dlouhodobě věnuje. Po krátkém představení pojmu antisemitismu a popisu jeho historie následuje teoretická část práce, která analyzuje pohledy autorů, kteří se problematikou analýzy soudobého antisemitismu zabývají. Autoři jsou rozděleni do kategorií příznivců a odpůrců samostatného konceptu tzv. nového antisemitismu. Další část práce pak popisuje pomocí tematických kapitol vztah představitelů Národní demokracie k problému židovství. Na konkrétních příkladech je zde uveden nejen vývoj, ale zejména současná reflexe tohoto tématu. Poslední část práce pak pomocí komparativní analýzy ukazuje, jaké charakteristické znaky u vybraných autorů strana splňuje, pokud je řeč o novém antisemitismu, případně v jakých intencích se v případech odporu vůči Židům pohybuje.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis deals with the analysis of question of the new antisemitism in materials of the Czech nonparliamentary political party ‚National Democracy‘ and with speeches or arcticles of its representatives, especially of chairman Adam B. Bartoš, who attends to Judaism and Zionism. After short introduction term ‚antisemitism‘ and description of its history follow theoretical part, which analyze views of authors, who deal with this question. Authors are divided into two categories: first group are authors pro-new concept of the ‚new antisemitism‘, the second group is against it. Next part of this thesis describe National Democracy representatives‘ relations to Judaism and Zionism by force of thematical chapters. On concrete examples is there described not only evolution, but also current reflection of this theme. The last part by force of comparative analysis describe, which characteristics agree with the party’s attitudes, eventually on what basis move it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Michal 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Michal 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Michal 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Kubátová, PhD. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB