velikost textu

Král je mrtev, ať žije král! Kauza proměny správy berlínské Volksbühne 2015 – 2018.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Král je mrtev, ať žije král! Kauza proměny správy berlínské Volksbühne 2015 – 2018.
Název v angličtině:
Le Roi est mort, vive le Roi! The change of management in Berlin's Volksbühne 2015-2018.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Pospíšil
Vedoucí:
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Id práce:
201380
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Berlin|CDA|Chris Dercon|diskurz/ discourse|Frank Castorf|gentrifikace/ gentrification|Hangar Tempelhof|Klaus Lederer|kritika/ critics|obsazení/ occupy|performance|politické divadlo/ political theatre|René Pollesch|Staub zu Glitzer|Tim Renner|Volksbühne Berlin
Klíčová slova v angličtině:
Berlin|CDA|Chris Dercon|diskurz/ discourse|Frank Castorf|gentrifikace/ gentrification|Hangar Tempelhof|Klaus Lederer|kritika/ critics|obsazení/ occupy|performance|politické divadlo/ political theatre|René Pollesch|Staub zu Glitzer|Tim Renner|Volksbühne Berlin
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce je koncipována jako případová studie, jež usiluje o kvalitativní rozbor diskuse kolem transformace berlínského divadla Volksbühne v době jmenování a aktivního působení intendanta Chrise Dercona. Komparativním způsobem, prostřednictvím teoretické školy kritické diskurzivní analýzy, mapuje, překládá a analyzuje klíčové dokumenty, čímž přispívá k pochopení širších divadelních, kulturních a politických souvislostí, které doprovázely/jí výměnu ředitelství a vizi proměny dramaturgie a provozu této přední evropské scény. ABSTRACT The thesis is conceived as a case study that focuses on qualitative analysis of the discussion around the transformation of the Volksbühne Berlin during the time of the Chris Dercon’s appointment and intendantship. In a comparative way, through the theoretical school of critical discourse analysis, it maps, translates and analyses key documents, thus contributing to an understanding of the broader theatrical, cultural and political contexts that have accompanied the exchange of management and the new vision of the dramaturgy and policy of this famous European Theatre.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Práce je koncipována jako případová studie, jež usiluje o kvalitativní rozbor diskuse kolem transformace berlínského divadla Volksbühne v době jmenování a aktivního působení intendanta Chrise Dercona. Komparativním způsobem, prostřednictvím teoretické školy kritické diskurzivní analýzy, mapuje, překládá a analyzuje klíčové dokumenty, čímž přispívá k pochopení širších divadelních, kulturních a politických souvislostí, které doprovázely/jí výměnu ředitelství a vizi proměny dramaturgie a provozu této přední evropské scény. ABSTRACT The thesis is conceived as a case study that focuses on qualitative analysis of the discussion around the transformation of the Volksbühne Berlin during the time of the Chris Dercon’s appointment and intendantship. In a comparative way, through the theoretical school of critical discourse analysis, it maps, translates and analyses key documents, thus contributing to an understanding of the broader theatrical, cultural and political contexts that have accompanied the exchange of management and the new vision of the dramaturgy and policy of this famous European Theatre.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Pospíšil 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Pospíšil 485 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Pospíšil 485 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 680 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 153 kB