velikost textu

Zahraniční politika Jižní Koreje ve vztahu k Číně a USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční politika Jižní Koreje ve vztahu k Číně a USA
Název v angličtině:
South Korea’s foreign policy toward China and the US
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Tunysová
Vedoucí:
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ)
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
201373
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jižní Korea, střední mocnost, zahraniční politika, USA, Čína
Klíčová slova v angličtině:
South Korea, middle power, foreign policy, US, China
Abstrakt:
Anotace Práce zkoumá zahraniční politiku Jižní Koreje ve vztahu k Číně a USA během prezidentských období Lee Myung-baka a Park Geun-hye z pohledu behaviorálního modelu konceptu střední mocnosti. Část práce se věnuje představení konceptu střední mocnosti a její zahraniční politiky a umožňuje náhled do vývoje postavení Jižní Koreje jako střední mocnosti. Analýza vztahů Jižní Koreje s oběma partnery je vložena do kontextu bezpečnostního a ekonomického soupeření USA a Číny a věnuje se i otázce diplomatického řešení sporů. Jejím cílem je v tomto chování identifikovat prvky politiky střední mocnosti. Tímto se práce snaží reflektovat určitou vazbu mezi normativním a strategickým jednáním a zároveň se zabývá tím, jak soupeření Číny a USA ovlivňuje jihokorejskou zahraniční politiku vůči oběma zemím a jak se mění postoj administrativy Jižní Koreje v letech 2008-2017. 1
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis discusses South Korea’s foreign policy toward China and the US during the administration of Lee Myug-bak and Park Geun-hye from the perspective of the middle power concept and its behavioral model. The thesis introduces the concept of middle power and its foreign policy and describes the development of South Korea’s position as a middle power. The analysis of South Korea's relations with China and the US is put in context of the US and China's security and economic rivalry and discusses the diplomatic resolution of disputes concerning China and the US. The objective is to identify the elements of middle power policy in South Korea’s behavior toward its key partners. In doing so, the bachelor thesis aims to reflect a link between normative and strategic action and focus on the effect of China-US rivalry on the South Korean foreign policy towards both countries and compare the administration of South Korean presidents in 2008-2017. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Tunysová 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Tunysová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Tunysová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ) 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB