velikost textu

Koncepce FG problematiky v současných českých učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií: Stav a návrhy řešení.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncepce FG problematiky v současných českých učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií: Stav a návrhy řešení.
Název v angličtině:
Conception of PG issue in the contemporary Czech textbook for higher classes of secondary grammar schools and high schools: Status and suggestions to improve
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vendula Lukášová
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Id práce:
201325
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: S učebnicí se v životě setká každý z nás, ačkoliv ne vždy to musí být učebnice kvalitní. Kvalitu učebnice je možné posuzovat několika různými metodami hodnocení. Tato práce se zabývá hodnocením fyzické geografie v učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií. Cílem je zjistit v jakém stavu je koncepce fyzické geografie v učebnicích a navrhnout řešení pro zlepšení této situace. Práce posuzuje čtrnáct současných českých knih, využívaných při výuce (učebnice, souhrny k maturitě). Pro hodnocení jsou využity metody pedagogického výzkumu jako např. hodnocení obtížnosti textu či měření didaktické vybavenosti. Na základě výsledků je možné stanovit jaká učebnice je vhodná k výuce fyzické geografie a jak by mohla vypadat ideální učebnice. Tato práce by mohla přinést učitelům zeměpisu jisté rady ohledně vybírání učebnic. Klíčové pojmy: hodnocení učebnic, fyzická geografie, učebnice pro vyšší ročníky gymnázií
Abstract v angličtině:
Abstract: In life each of us meets with textbook, although it does not always have to be quality textbook. For evaluation the quality of textbooks used a rating system that can be undertaken. This work deals with the evaluation of physical geography textbooks for grammar schools. The goal is to determine what shape the concept of physical geography in textbooks and propose solutions to improve the situation. The work examines fourteen contemporary czech books used in teaching (textbooks, summaries for graduation). For ratings are used formal methods such educational research as measuring text difficulty or measuring didactic structure. Based on the results, it is possible to determine what textbook is suitable for teaching physical geography and how it would look perfect textbook. This work could bring geography teachers some advice on choosing textbooks. Key words: evaluation textbook, physical geography, textbook for grammar school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Lukášová 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vendula Lukášová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Lukášová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Lukášová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Vendula Lukášová 189 kB