velikost textu

(Ne-)existence populismu v moderním Japonsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
(Ne-)existence populismu v moderním Japonsku
Název v angličtině:
(Non-)Existence of Populism in Modern Japan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Petrželková
Vedoucí:
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ)
Oponent:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Id práce:
201324
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Populismus, Japonsko, Shinzo Abe, Liberálně demokratická strana, Rétorika, Teorie populismu
Klíčová slova v angličtině:
Populism, Japan, Shinzo Abe, Liberal Democratic Party, Rhetoric, Theory of Populism
Abstrakt:
Anotace V posledních letech se v politickém diskursu často objevuje slovo populismus. Toto slovo bývá nejčastěji asociováno s určitými osobnostmi, například Donaldem Trumpem, Marine LePenovou nebo Andrejem Babišem. Přičinou této diskurzivní změny je fakt, že mnoho zemí západního světa sužuje vlna (pravicového) populismu, na kterou tradiční politické strany nemají řešení. Jednou z mála demokracií západního typu, přes které se vlna populismu nepřehnala, je Japonsko. Tato práce má za úkol zjistit, proč tomu tak je a zda se v japonském politickém systému objevují mechanismy, které vzniku populismu zabraňují. Práce analyzuje typické charakteristiky populismu na základě literatury s tématikou teorie populismu, na jejímž základě vytváří model, který následně porovnává se současnou situací v Japonsku. Model dohromady obsahuje patnáct kritérií, které jsou rozděleny do čtyř kategorií, a to předpoklady pro vznik populistické strany, samotný vznik a charakteristiky, rétorika jejích členů, a její další vývoj. Výsledkem aplikace modelu na současnou situaci je následující. V Japonsku dlouhodobě vládne Liberálně demokratická strana (Liberal Democratic Party, LDP), která plně nebo částečně splňuje dvanáct kritérií. Strana je tedy silně populistická, ale z politických, kulturních a historických důvodů neprodělala stejný vývoj, jako většina populistických stran. Tímto je strana anomálií moderní doby, jejíž vývoj a charakteristiky by vyžadovaly další zkoumání.
Abstract v angličtině:
Annotation The word ‘populism’ has lately been frequently appearing in political discourse all over the world. The word is most often associated with certain persons, such as Donald Trump, Marine LePen, or Andrej Babiš. The reason for this shift in discourse is the fact that many Western countries have been plagued by a wave of (right-wing) populism, for which traditional parties have not found a solution yet. One of the few countries with western-style democracy which has so far been able to avoid this wave is Japan. The goal of this thesis is to find out why that is, and whether there might be any mechanisms within the Japanese political system which prevent the populist phenomenon. The thesis analyzes typical characteristics of populism based on literature about the theory of populism. The thesis then creates a model based on this analysis, and compares it with the current situation in Japan. The model comprises of fifteen criteria which are split into four categories, preconditions for the creation of a populist party, its creation and development process and characteristics, the rhetorical strategies of its leaders/members, and its further development. By applying this model onto the current situation in Japan, the following facts have been uncovered. Japan has been governed by the Liberal Democratic Party (LDP) almost continuously for over 60 years. The LDP checks twelve of the model’s fifteen points. It is therefore heavily populist in nature, however due to political, cultural, and historical reasons, it has not followed the same patterns as any other populist party. It is therefore a noteworthy anomaly, and further research into its development and characteristics is required.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Petrželková 451 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Petrželková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Petrželková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ) 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB