velikost textu

Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle
Název v angličtině:
Vlajka the Magazine: its Methods, Means and Aims
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lukáš Tomášek
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
201316
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis|fašismus|židovství|komunismus|žena|umění|20. léta 20. století|30. léta 20. století|40. léta 20. století
Klíčová slova v angličtině:
magazine|fascism|Jewry|Communism|woman|art|twenties of 20th century|thirties of 20th century|fourties of 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje cílům, metodám a prostředkům komunikace uveřejněné v časopise Vlajka v letech 1928–1942. Zabývá se především tématem židovství a komunismu (na základě studia pramenů a relevantní literatury předkládá nejvýraznější modely vnímání postavy Žida a komunisty) – v kontextu antisemitského zázemí periodika a vlajkařského „boje“ tyto entity představují národní nepřátele. Pozornost je věnována také otázce křesťanství, které v rámci zmíněného „boje“ představuje jistou formu záštity před židovstvím a komunismem. Dále se práce zaobírá povahou beletristických textů či vztahem Vlajky k umění, společně s jejím vztahem k vybraným osobnostem české literatury, a reflektuje vlajkařské uvažování o ženě a její úloze ve společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the aims, methods and means of communication published in the magazine called Vlajka during 1928–1942 period. Mostly it focuses on the topic of Jewry and Communism (based on the sources and specialised literature study it presents the most striking Jew and Communist presentation models) – regarded as national enemies due to the Vlajka‘s „fight“. The thesis also concerns Christianity, which is a form of defence from Jewry and Communism for Vlajka. Author‘s interest also lies in the belles-lettres texts‘ character and Vlajka‘s relations to art and chosen Czech literature personas. Eventually, the paper reflects ways of thinking on the woman (and woman social role) theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Tomášek 459 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Tomášek 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Tomášek 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB