velikost textu

Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku
Název v angličtině:
Using a fairy tales in drama education with preschool children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Klímová, DiS.
Vedoucí:
MgA. Alžběta Ferklová
Oponent:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Id práce:
201308
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní dítě, mateřská škola, dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, pohádky
Klíčová slova v angličtině:
preschool child, nursery school, drama education, methods and techniques of drama in education, fairy tales
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Klímová, DiS. 6.6 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Alžběta Ferklová 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB