velikost textu

Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly
Název v angličtině:
The Examen of Conscience/Consciousness of St. Ignatius of Loyola
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Robin Herink
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
David Vopřada, Dr.
Id práce:
201306
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spiritualita, examen, zpytování svědomí, Ignác z Loyoly
Klíčová slova v angličtině:
spirituality, Examen of Conscience, Ignatius of Loyola
Abstrakt:
Anotace Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly Tato práce se zabývá modlitbou examen, neboli zpytováním svědomí v kontextu ignaciánské spirituality. Sleduje její vývoj od instrukcí v Duchovních cvičeních sv. Ignáce z Loyoly, přes komentář Alphonsa Rodrígueze až po současné autory. Zkoumá přelomový článek Zpytování vědomí George Aschenbrennera a kontext doby, ve kterém vznikal. Nakonec hledá vhodnou podobu modlitby examen pro dnešní dobu, objasňuje různá úskalí a výzvy a předkládá impulzy, které mohou pravidelnou praxi této modlitby obohatit.
Abstract v angličtině:
Abstract Examen: The Examination of Conscience (Consciousness) according to Saint Ignatius of Loyola This thesis deals with the Examen prayer, or the Examination of Conscience, in the context of Ignatian spirituality. It follows the development of the prayer from the Spiritual Exercises of saint Ignatius of Loyola to the Alphonso Rodriguez’s commentary to contemporary authors. The Consciousness Examen article by George Aschenbrenner and its historical context is analyzed. Finally this thesis looks for an appropriate contemporary form of the Examen prayer, it deals with its many difficulties and challenges and puts forward some proposals to enrich regular practice of this prayer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Robin Herink 931 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Robin Herink 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Robin Herink 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta David Vopřada, Dr. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby David Vopřada, Dr. 154 kB