velikost textu

Nová hedvábná stezka: proměna globálního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nová hedvábná stezka: proměna globálního řádu
Název v angličtině:
One Belt One Road: Changes in Global Order
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Marcol
Vedoucí:
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ)
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
201283
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Iniciativa pásma a cesty, Nová hedvábná stezka, Čína, globální řád, proměna globálního řádu, institucionalismus
Klíčová slova v angličtině:
Belt and Road Initiative, New Silk Road, China, global order, changes in global order, institutionalism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Marcol 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ) 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 646 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB