velikost textu

Česko-holandská partnerství. Sociální integrace Češek v holandském kulturním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česko-holandská partnerství. Sociální integrace Češek v holandském kulturním prostředí
Název v angličtině:
Czech-Dutch partnerships. Social integration of Czech women in Dutch cultural environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Nováková
Vedoucí:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Oponent:
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Id práce:
201264
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česko-holadská partneství, sociální integrace, kulturní střet, transnacionální vazby
Klíčová slova v angličtině:
Czech-Dutch partnerships, social integration, cultural clash, transnational bonds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Nováková 633 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Roman Zaoral 152 kB