velikost textu

Konstrukce identity bývaleho trestance a narkomana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce identity bývaleho trestance a narkomana
Název v angličtině:
Identity construction of a former criminal and drug adict
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Maria Duhanová
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
201252
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Narativni rozhovor, drogova zavislost, kriminalita, identita, identifikace, resocializace
Klíčová slova v angličtině:
Narrative interview, drug adiction, criminality, identity, identification, resocialization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Maria Duhanová 1.5 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Roman Zaoral 152 kB