velikost textu

The Irish Prince: Irishness in the Works of Oscar Wilde

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Irish Prince: Irishness in the Works of Oscar Wilde
Název v češtině:
Irský princ: irský aspekt v díle Oscara Wilda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Krejčí
Vedoucí:
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Id práce:
201214
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Oscar Wilde|Irsko|pohádky|drama|poezie|irská literatura
Klíčová slova v angličtině:
Oscar Wilde|Ireland|Irishness|fairy tales|drama|poetry|Irish literature
Abstrakt:
uznáním jak ze strany kritiků, tak veřejnosti. Obecně je na něj nahlíženo jako na rebelujícího dramatika, který nastavuje zrcadlo viktoriánské společnosti a ve svých hrách odkrývá její všelijaké chyby a nedostatky. Wilde nicméně nikdy zcela nezapadal do společnosti, kterou jako by rozebíral zevnitř. Narozen v úhel pohledu byl odlišný od toho ryze Londýnského a jakkoliv se snažil zapadnout a ou součástí anglické společnosti, ta ho nikdy nepřijala, a nakonec ho ze svého středu vykázala a uvrhla do věznice v Readingu. Bohužel touto snahou proti sobě poštval i část Irska a zejména Irská diaspora mu nikdy nepřestala vyčítat, že rou si pro něj mnozí její členové vysnili – syna, který bude kráčet ve šlépějích své matky, hrdé patriotky a básnířky Speranzy. Wilde vždy věnoval většinu svého úsilí umění které považoval za krásné spíše než důležité. Nedávný výzkum však dokazuje, že tato obvinění nejsou zcela oprávněná a že Wilde ve svém díle dával své irství najevo více než by se na první pohled mohlo zdát. Často to však nebylo jeho nejznámějších a komerčně nejúspěšnějších dílech. Tato práce zkoumá tři méně známé části jeho tvorby – – cílem dokázat přítomnost irských témat a podrobně rozebrat jejich význam a dokázat tak, že Oscar Wilde je stejně tak irským autorem jako je dnes stále považován za anglického. První kapitola poskytuje stručný úvod do problema biografický přehled. Druhá kapitola rozebírá Wildovu dramatickou prvotinu, hru matka, Speranza. Ve třetí kapitole je pozornost věnována jeho dvěma kolekcím pohádek ádřil, že “není určena pro britské dítě ani veřejnost.” Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány a jeho poslední báseň napsaná částečně ve vězen “ ” Práce také nahlíží na Wildův vztah k Anglii, což je nezbytné k úspěšnému jako „dvojníka“ Irska, který Wilde celý život odmítal přijmout, je též prezentován. Práce čerpá se sekundární literaturou ve formě již vydaných kritických děl k tématu jako například či zdroje relevantní pro jednotlivé probírané žánry jako Upřením pozornosti na méně známá a nekanonická díla si tato práce klade za cíl přispět diskuzi čerstvým úhlem pohledu. Klíčová slova:
Abstract v angličtině:
Oscar Wilde’s place – Wilde’s short fiction, an early drama and poetry in criticism reveals, Wilde’s Irishness is in his work more palpable than it might seem on Wilde’s mother, the nationalist poet Speranza who Wilde’s collections of fairy “ ” In the fourth chapter, Wilde’s collection of “ ” discussed and Wilde’s persona as Together with his Irishness, Wilde’s Englishness is often and Englishness often serves as a “double” for Irishness – as Jerusha McCormack’s as Richard Kearney’s individual chapters such as Seamus Heaney’s
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Krejčí 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Krejčí 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Krejčí 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 153 kB